• 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Назар аударыңыз!! Бос орындар!!!

.jpg  

Павлодар облысының білім беру басқармасы, Тереңкөл ауданы білім беру бөлімінің «Песчан №2 жалпы орта білім беру мектебі» КММ,140609,Павлодар облысы, Теренкөл ауданыПесчан ауылы, Шоссейная көшесі  200, тел.: 8(71833)26339

 

 

 

Орыс тілі мұғалімі (мемлекеттік тілді білу) (16 сағат) – ставка 132242теңге,

Лауазымдық міндеттері:

- Пәннің ерекшелігіне сәйкес Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес"Құндылықтарға негізделген білім" тұжырымдамасы негізінде білім алушыларды оқытады және тәрбиелейді.

- Тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді,

білім алушы мен тәрбиеленушіні және оның әлеуметтенуін анықтайды,

білім алушылардың жеке қабілеттерін дамытуға жәрдемдеседі.

- Жаңа тәсілдер, тиімді формалар, әдістер мен құралдарды қолданады,

білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып оқытады.

- Қысқа мерзімді жоспарлар, бөлім үшін бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау үшін тапсырмалар құрастырады

- Электрондық журналдарды толтырады;

- Тұлғалық, жүйелік-әрекеттік,білім алушылар мен тәрбиеленушілердің пәндік нәтижелерінен төмен емес мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

Стандарттарына сәйкес қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

- Оқу бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады, оның ішінде

ерекше білім беру бағдарламалары бар білім алушыларға

оларды толық көлемде іске асыруды қамтамасыз етеді.

- Әдістемелік бірлестіктер, қауымдастықтар отырыстарына ,әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, желілік қоғамдастықтарға қатысады;

- Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділіктерін зерттейді;

- Арнайы білім беру ұйымдарында мыналарды жүзеге асырады:

білім алушыларды, тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмыс,ауытқуларды барынша еңсеруге бағытталған

оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып дамытады;

- Ата-аналар консилиумына қатысады.

- Ата-аналарға кеңес береді;

- Кәсіби құзыреттілікті арттырады, оның ішінде

ақпараттық-коммуникациялық.

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы ережелерді сақтайды

- Білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді;

- Ата-аналармен немесе олардың өкілдерімен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша талаптарды орындайды;

- Өмірді қорғау үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді

- облыстың уәкілетті органы бекіткен құжаттарды толтырады,

білім беру ұйымның құндылығына негізделген білім беру тұжырымдамасын енгізеді;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті Академиялық адалдық қағидаттарына баулиды;

'Білу керек:

"Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", " сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" заңдары, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары және білім беруді дамытудың бағыттарын, перспективаларын айқындайтын басқа да нормативтік-құқықтық актілер;

Оқу пәнінің, оқу-тәрбие процесінің, Әдістеменің мазмұнын

оқыту және бағалау:

- Педагогика және психология

- Тәрбие жұмысының пәнін оқыту әдістемесі, Оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері

- Оқу кабинеттері мен қосалқы үй-жайларды жабдықтауға қойылатын талаптар;

- Құқық негіздері және еңбекті, экономиканы ғылыми ұйымдастыру;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау ережелері, санитарлық ережелер мен нормалар

- Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларына сәйкес еңбекақы төлеу шарттарының мөлшері

Ағылшын тілі мұғалімі (мемлекеттік тілді білу) (16 сағат) – ставка 132242теңге,

Лауазымдық міндеттері:

- Пәннің ерекшелігіне сәйкес Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес"Құндылықтарға негізделген білім" тұжырымдамасы негізінде білім алушыларды оқытады және тәрбиелейді.

- Тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді,

білім алушы мен тәрбиеленушіні және оның әлеуметтенуін анықтайды,

білім алушылардың жеке қабілеттерін дамытуға жәрдемдеседі.

- Жаңа тәсілдер, тиімді формалар, әдістер мен құралдарды қолданады,

білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып оқытады.

- Қысқа мерзімді жоспарлар, бөлім үшін бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау үшін тапсырмалар құрастырады

- Электрондық журналдарды толтырады;

- Тұлғалық, жүйелік-әрекеттік,білім алушылар мен тәрбиеленушілердің пәндік нәтижелерінен төмен емесмемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

Стандарттарына сәйкес қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

- Оқу бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады, оның ішінде

ерекше білім беру бағдарламалары бар білім алушыларға

оларды толық көлемде іске асыруды қамтамасыз етеді.

- Әдістемелік бірлестіктер, қауымдастықтар отырыстарына ,әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, желілік қоғамдастықтарға қатысады;

- Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділіктерін зерттейді;

- Арнайы білім беру ұйымдарында мыналарды жүзеге асырады:

білім алушыларды, тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмыс,ауытқуларды барынша еңсеруге бағытталған

оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып дамытады;

- Ата-аналар консилиумына қатысады.

- Ата-аналарға кеңес береді;

- Кәсіби құзыреттілікті арттырады, оның ішінде

ақпараттық-коммуникациялық.

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы ережелерді сақтайды

- Білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді;

- Ата-аналармен немесе олардың өкілдерімен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша талаптарды орындайды;

- Өмірді қорғау үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді

- облыстың уәкілетті органы бекіткен құжаттарды толтырады,

білім беру ұйымның құндылығына негізделген білім беру тұжырымдамасын енгізеді;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті Академиялық адалдық қағидаттарына баулиды;

'Білу керек:

"Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", " сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" заңдары, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары және білім беруді дамытудың бағыттарын, перспективаларын айқындайтын басқа да нормативтік-құқықтық актілер;

Оқу пәнінің, оқу-тәрбие процесінің, Әдістеменің мазмұнын

оқыту және бағалау:

- Педагогика және психология

- Тәрбие жұмысының пәнін оқыту әдістемесі, Оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері

- Оқу кабинеттері мен қосалқы үй-жайларды жабдықтауға қойылатын талаптар;

- Құқық негіздері және еңбекті, экономиканы ғылыми ұйымдастыру;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау ережелері, санитарлық ережелер мен нормалар

- Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларына сәйкес еңбекақы төлеу шарттарының мөлшері

 

Мемлекеттік тілде оқытылатын сыныптардағы қазақ тілі  (16 сағат)159804 теңге

Лауазымдық міндеттері:

- Пәннің ерекшелігіне сәйкес Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес"Құндылықтарға негізделген білім" тұжырымдамасы негізінде білім алушыларды оқытады және тәрбиелейді.

- Тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді,

білім алушы мен тәрбиеленушіні және оның әлеуметтенуін анықтайды,

білім алушылардың жеке қабілеттерін дамытуға жәрдемдеседі.

- Жаңа тәсілдер, тиімді формалар, әдістер мен құралдарды қолданады,

білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып оқытады.

- Қысқа мерзімді жоспарлар, бөлім үшін бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау үшін тапсырмалар құрастырады

- Электрондық журналдарды толтырады;

- Тұлғалық, жүйелік-әрекеттік,білім алушылар мен тәрбиеленушілердің пәндік нәтижелерінен төмен емес мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

Стандарттарына сәйкес қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

- Оқу бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады, оның ішінде

ерекше білім беру бағдарламалары бар білім алушыларға

оларды толық көлемде іске асыруды қамтамасыз етеді.

- Әдістемелік бірлестіктер, қауымдастықтар отырыстарына ,әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, желілік қоғамдастықтарға қатысады;

- Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділіктерін зерттейді;

- Арнайы білім беру ұйымдарында мыналарды жүзеге асырады:

білім алушыларды, тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмыс,ауытқуларды барынша еңсеруге бағытталған

оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып дамытады;

- Ата-аналар консилиумына қатысады.

- Ата-аналарға кеңес береді;

- Кәсіби құзыреттілікті арттырады, оның ішінде

ақпараттық-коммуникациялық.

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы ережелерді сақтайды

- Білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді;

- Ата-аналармен немесе олардың өкілдерімен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша талаптарды орындайды;

- Өмірді қорғау үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді

- облыстың уәкілетті органы бекіткен құжаттарды толтырады,

білім беру ұйымның құндылығына негізделген білім беру тұжырымдамасын енгізеді;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті Академиялық адалдық қағидаттарына баулиды;

'Білу керек:

"Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", " сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" заңдары, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары және білім беруді дамытудың бағыттарын, перспективаларын айқындайтын басқа да нормативтік-құқықтық актілер;

Оқу пәнінің, оқу-тәрбие процесінің, Әдістеменің мазмұнын

оқыту және бағалау:

- Педагогика және психология

- Тәрбие жұмысының пәнін оқыту әдістемесі, Оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері

- Оқу кабинеттері мен қосалқы үй-жайларды жабдықтауға қойылатын талаптар;

- Құқық негіздері және еңбекті, экономиканы ғылыми ұйымдастыру;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау ережелері, санитарлық ережелер мен нормалар

- Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларына сәйкес еңбекақы төлеу шарттарының мөлшері

 

 

 

Логопед (мемлекеттік тілді білу)   (1 ставка)- 114898теңге.

Негізгі қызметкердің бала күтіміне байланысты демалысы кезеңіне.

Лауазымдық міндеттері:

- Пәннің ерекшелігіне сәйкес Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес"Құндылықтарға негізделген білім" тұжырымдамасы негізінде білім алушыларды оқытады және тәрбиелейді.

- Тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді,

білім алушы мен тәрбиеленушіні және оның әлеуметтенуін анықтайды,

білім алушылардың жеке қабілеттерін дамытуға жәрдемдеседі.

- Жаңа тәсілдер, тиімді формалар, әдістер мен құралдарды қолданады,

білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып оқытады.

- Қысқа мерзімді жоспарлар, бөлім үшін бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау үшін тапсырмалар құрастырады

- Электрондық журналдарды толтырады;

- Тұлғалық, жүйелік-әрекеттік,білім алушылар мен тәрбиеленушілердің пәндік нәтижелерінен төмен емес мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

Стандарттарына сәйкес қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

- Оқу бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады, оның ішінде

ерекше білім беру бағдарламалары бар білім алушыларға

оларды толық көлемде іске асыруды қамтамасыз етеді.

- Әдістемелік бірлестіктер, қауымдастықтар отырыстарына ,әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, желілік қоғамдастықтарға қатысады;

- Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділіктерін зерттейді;

- Арнайы білім беру ұйымдарында мыналарды жүзеге асырады:

білім алушыларды, тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмыс,ауытқуларды барынша еңсеруге бағытталған

оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып дамытады;

- Ата-аналар консилиумына қатысады.

- Ата-аналарға кеңес береді;

- Кәсіби құзыреттілікті арттырады, оның ішінде

ақпараттық-коммуникациялық.

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы ережелерді сақтайды

- Білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді;

- Ата-аналармен немесе олардың өкілдерімен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша талаптарды орындайды;

- Өмірді қорғау үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді

- облыстың уәкілетті органы бекіткен құжаттарды толтырады,

білім беру ұйымның құндылығына негізделген білім беру тұжырымдамасын енгізеді;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті Академиялық адалдық қағидаттарына баулиды;

'Білу керек:

"Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", " сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" заңдары, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары және білім беруді дамытудың бағыттарын, перспективаларын айқындайтын басқа да нормативтік-құқықтық актілер;

Оқу пәнінің, оқу-тәрбие процесінің, Әдістеменің мазмұнын

оқыту және бағалау:

- Педагогика және психология

- Тәрбие жұмысының пәнін оқыту әдістемесі, Оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері

- Оқу кабинеттері мен қосалқы үй-жайларды жабдықтауға қойылатын талаптар;

- Құқық негіздері және еңбекті, экономиканы ғылыми ұйымдастыру;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау ережелері, санитарлық ережелер мен нормалар

- Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларына сәйкес еңбекақы төлеу шарттарының мөлшері

 

 

 

 

Әлеуметтік педагог (мемлекеттік тілді білу)   (1 ставка)-129763 теңге

Лауазымдық міндеттері:

- Пәннің ерекшелігіне сәйкес Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес"Құндылықтарға негізделген білім" тұжырымдамасы негізінде білім алушыларды оқытады және тәрбиелейді.

- Тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді,

білім алушы мен тәрбиеленушіні және оның әлеуметтенуін анықтайды,

білім алушылардың жеке қабілеттерін дамытуға жәрдемдеседі.

- Жаңа тәсілдер, тиімді формалар, әдістер мен құралдарды қолданады,

білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып оқытады.

- Қысқа мерзімді жоспарлар, бөлім үшін бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау үшін тапсырмалар құрастырады

- Электрондық журналдарды толтырады;

- Тұлғалық, жүйелік-әрекеттік,білім алушылар мен тәрбиеленушілердің пәндік нәтижелерінен төмен емес мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

Стандарттарына сәйкес қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

- Оқу бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады, оның ішінде

ерекше білім беру бағдарламалары бар білім алушыларға

оларды толық көлемде іске асыруды қамтамасыз етеді.

- Әдістемелік бірлестіктер, қауымдастықтар отырыстарына ,әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, желілік қоғамдастықтарға қатысады;

- Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділіктерін зерттейді;

- Арнайы білім беру ұйымдарында мыналарды жүзеге асырады:

білім алушыларды, тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмыс,ауытқуларды барынша еңсеруге бағытталған

оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып дамытады;

- Ата-аналар консилиумына қатысады.

- Ата-аналарға кеңес береді;

- Кәсіби құзыреттілікті арттырады, оның ішінде

ақпараттық-коммуникациялық.

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы ережелерді сақтайды

- Білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді;

- Ата-аналармен немесе олардың өкілдерімен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша талаптарды орындайды;

- Өмірді қорғау үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді

- облыстың уәкілетті органы бекіткен құжаттарды толтырады,

білім беру ұйымның құндылығына негізделген білім беру тұжырымдамасын енгізеді;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті Академиялық адалдық қағидаттарына баулиды;

'Білу керек:

"Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", " сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" заңдары, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары және білім беруді дамытудың бағыттарын, перспективаларын айқындайтын басқа да нормативтік-құқықтық актілер;

Оқу пәнінің, оқу-тәрбие процесінің, Әдістеменің мазмұнын

оқыту және бағалау:

- Педагогика және психология

- Тәрбие жұмысының пәнін оқыту әдістемесі, Оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері

- Оқу кабинеттері мен қосалқы үй-жайларды жабдықтауға қойылатын талаптар;

- Құқық негіздері және еңбекті, экономиканы ғылыми ұйымдастыру;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау ережелері, санитарлық ережелер мен нормалар

- Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларына сәйкес еңбекақы төлеу шарттарының мөлшері

 

 

 

Спорт бойынша нұсқаушы (мемлекеттік тілді білу)   (1 ставка)- 109323 теңге

Лауазымдық міндеттері:

- Пәннің ерекшелігіне сәйкес Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес"Құндылықтарға негізделген білім" тұжырымдамасы негізінде білім алушыларды оқытады және тәрбиелейді.

- Тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді,

білім алушы мен тәрбиеленушіні және оның әлеуметтенуін анықтайды,

білім алушылардың жеке қабілеттерін дамытуға жәрдемдеседі.

- Жаңа тәсілдер, тиімді формалар, әдістер мен құралдарды қолданады,

білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып оқытады.

- Қысқа мерзімді жоспарлар, бөлім үшін бағалау және тоқсан үшін жиынтық бағалау үшін тапсырмалар құрастырады

- Электрондық журналдарды толтырады;

- Тұлғалық, жүйелік-әрекеттік,білім алушылар мен тәрбиеленушілердің пәндік нәтижелерінен төмен емес мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

Стандарттарына сәйкес қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

- Оқу бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысады, оның ішінде

ерекше білім беру бағдарламалары бар білім алушыларға

оларды толық көлемде іске асыруды қамтамасыз етеді.

- Әдістемелік бірлестіктер, қауымдастықтар отырыстарына ,әдістемелік, педагогикалық кеңестердің, желілік қоғамдастықтарға қатысады;

- Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділіктерін зерттейді;

- Арнайы білім беру ұйымдарында мыналарды жүзеге асырады:

білім алушыларды, тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу бойынша жұмыс,ауытқуларды барынша еңсеруге бағытталған

оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып дамытады;

- Ата-аналар консилиумына қатысады.

- Ата-аналарға кеңес береді;

- Кәсіби құзыреттілікті арттырады, оның ішінде

ақпараттық-коммуникациялық.

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы ережелерді сақтайды

- Білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді;

- Ата-аналармен немесе олардың өкілдерімен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша талаптарды орындайды;

- Өмірді қорғау үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді

- облыстың уәкілетті органы бекіткен құжаттарды толтырады,

білім беру ұйымның құндылығына негізделген білім беру тұжырымдамасын енгізеді;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті Академиялық адалдық қағидаттарына баулиды;

'Білу керек:

"Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", " сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" заңдары, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары және білім беруді дамытудың бағыттарын, перспективаларын айқындайтын басқа да нормативтік-құқықтық актілер;

Оқу пәнінің, оқу-тәрбие процесінің, Әдістеменің мазмұнын

оқыту және бағалау:

- Педагогика және психология

- Тәрбие жұмысының пәнін оқыту әдістемесі, Оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері

- Оқу кабинеттері мен қосалқы үй-жайларды жабдықтауға қойылатын талаптар;

- Құқық негіздері және еңбекті, экономиканы ғылыми ұйымдастыру;

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғау ережелері, санитарлық ережелер мен нормалар

- Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидаларына сәйкес еңбекақы төлеу шарттарының мөлшері

 

 

 

 

Кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары,біліктілік талаптары бекітілген

педагогтардың сипаттамалары:

- Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім беру бейіні бойынша, педагогикалық жұмыс өтілі 1 (бір) жылдан кем емес;

-  Психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесін жоспарлау

Жалпы мәдениеттің қалыптасуына ықпал етуі керек

- Тәрбие мен тәрбиеге жеке көзқарасты жүзеге асыру;

- Инновациялық нысандарды, әдістер мен құралдарды қолдану

ұйымдастыру деңгейінде тәжірибені жинақтау,

олимпиадаларға, конкурстарға қатысу,

Құжаттарды қабылдау мерзімі —
 
Келесі жұмыс күнінен бастап 7 жұмыс күні
соңғы жарияланғаннан кейін бір күн
конкурс өткізу туралы хабарландыру
 
2022 жылғы 5 тамыздан 12 тамызға дейін